Çankırı Karatekin Üniversitesi ülkemizin genç ve gelişmekte olan üniversitelerinden biridir. Genç ve dinamik akademik kadrosu, gelişmeye uygun alt yapısı, ülke ve millete faydayı esas gören bir anlayışla geleceği kurmayı hayal eden bir fikir dünyası ile birleştiğinde akademik marka değeri taşıyan bir üniversite olarak yoluna devam etmesi mümkündür. Bilginin en büyük değer görüldüğü kültürümüzde Dünyada bilgiden daha aziz  ne var; bilgisiz denmesi, insan için ağır hakarettir. Ömrünü tecrübeyle geçirmiş, bilgili kişi, ne der, dinle: Bilgisiz başköşede yer bulursa, başköşe eşik ve eşik de başköşe sayılır. Eğer bilgeye eşikte bir yer rastlarsa, o eşik başköşeden daha iyi ve yüksek olur. Bütün bu saygı yalnızca bilgi içindir; dünyada yeri gerek başköşe, gerek eşik olsun” anlayışı ile liyakatin ve emeğin izinde, insani, akademik ve ahlaki ilkelerle, Mustafa Kemal Atatürk’ün sözlerindeki “Millete efendilik yoktur, hizmet vardır. Millete hizmet eden onun efendisi olur” bakış açısıyla, “İnsan derler, insan kimdir; insan başkalarına faydalı olan onların işlerini gören kimsedir. İyi halka faydalı olan ve bundan dolayı zevk veren şeydir.” felsefesini benimseyen bir muhtevayla Emir Karatekinlerin vatan kıldığı, Taş Medreselerde millet ruhunun asırlarca yoğurulduğu Çankırı’da en ileri düzeyde standartlarda öğrencilerin ve öğretim kadrosunun huzur ve liyakatle yer alacağı bir Çankırı Karatekin Üniversitesi için Rektör Adayıyım. 

 

                                                                                                                                                                                          Prof. Dr. Altan ÇETİN                                                             

                                                                                   
                                                                                   

                                                                

                            

                                                                                   BİR ÜNİVERSİTE HAYALİ VE GERÇEKLEŞTİRME AZMİ

    Nurettin Topçu’nun ifadesi ile mabet milletin kalbi ise üniversite beynidir. Bu manada üniversite milletin kültür hayatı karşısında bir mesuliyet duymalıdır. Üniversite bir ahlak ideali ortaya koymalıdır. Topçu bu ideali “Bin yıllık tarihi olan büyük milletimiz, kendi varlığının ifadesi olacak üniversiteyi yeniden kurabilecektir. Bunu hazırlayacak üniversiteleri açacağız. Kendi kabuğuna çekilmiş, tahsisat paylaşmakla meşgul, saray cüsseli üniversiteler değil, hukuk doktrini, dünya görüşü, millet anlayışı, sanat sistemi ortaya koyan, bir kelime ile milletimizin kültürünü yoğuran üniversiteler… Bir sürünün olmasa bile bir milletin mutlaka beyne ihtiyacı vardır. Kendimizi, yine kendimizde aradığımız şu anda ruh dünyamızda bir Rönesans yapmak, devletimizin Anadolu’da kurulduğu günden bu yana kazanılmış en büyük zaferi olacaktır.” sözleriyle anlatır. Bu idealin gerçekleşmesi için Yaren kültürü ve sonuçta Çankırı bizlere mümbit bir zemin sunar.

    Yaren Kültürü, insan yetiştirme; insanı hayata hazırlama; sosyal düzeni ve güvenliği sağlama; halk müziği, halk mutfağı, halk tiyatrosu, halk edebiyatı gibi ulusal kültür değerlerini yaşatma ve yeni kuşaklara aktarma görevlerini yüzyıllardır yerine getirmiş bir sosyal kurumdur.

    Yarenlik, biz insanların kalplerinde uyuyan cömertliği, bilim arzusunu, utanma duygusunu, sadakati, bir gün hesaba çekilme korkusunu uyandıran, besleyen bir yaşayış biçimidir. Bu manada bir üniversite esasını bin yıllık bir kültürden ve zamanın en yeni gelişmelerinden aldığı zaman, şahsiyeti tekâmül ederek millet hayatına beklenen faydayı sunabilir.


    Bu ilke ve anlayış ışığında Çankırı Karatekin Üniversitesi bu hayallerin ve ilkelerin hayatla buluştuğu yer olmalıdır. Bürokratik duvarların arkasına sığınmadan, akademisyenlik ruhunu yitirmeden, değer ve fayda esasında hareket eden bir mihenk üniversite hayalimiz vardır. Bürokratça, teknokratça değil akademisyence yönetilen, genç, dinamik, vizyoner kadroya yaren olmak hayalindeyiz. Tecrübenin dinamizmle kol kola bir üniversiteyi düşlemekteyiz.  

Haberler

21.06.2016 15:22
Kitaplar (2007) Memlûk Devletinde Askerî Teşkilât, Eren Yayınları, İstanbul. ​İslâm ve Türk...
21.06.2016 13:19
Ziyaretçilerinizin webstenizdeki yeni haberleriniz ve olaylarınız hakkında mümkün olabildiğince...
21.06.2016 13:18
Yeni websitemiz bugün açıldı. Ziyaretçilerinize neden yeni bir sunumla karşılarına çıktığınızı ve...

Etiketler

Etiket listesi boş.